Програма «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес»

«Розпочни і вдосконалюй свій бізнес» (РВСБ) − програма навчання ведення бізнесу, розроблена Міжнародною організацією праці (МОП). Наголос у ній робиться на запуску і подальшому вдосконаленні малого та середнього підприємництва як інструменту створення більшої кількості робочих місць кращої якості для жінок і чоловіків, зокрема в країнах з ринком, що формується. РВСБ, здійснювана більш ніж у 100 країнах, − одна з найбільших у світі програм у цій галузі.

Програма складається із чотирьох взаємопов›язаних навчальних курсів − «Генеруй бізнес-ідею» (ГБІ), «Розпочни свій бізнес» (РСБ), «Вдосконалюй свій бізнес» (ВСБ) і «Розвивай свій бізнес» (РСБ).

Під час реалізації програми МОП використовує трирівневу структуру, куди входять майстер-тренери, тренери і кінцеві бенефіціари − потенційні або чинні підприємці. Ліцензовані МОП майстер-тренери відповідають за підготовку тренерів із тим, щоб ті могли ефективно вести навчання за програмою РВСБ. Тренери, своєю чергою, навчають підприємців за навчальними курсами РВСБ. МОП при цьому відіграє основну роль у виявленні і поширенні передових методик, проведенні навчальних заходів і моніторингу, здійснюючи контроль якості і надаючи технічні консультації з питань реалізації програми РВСБ.